Medische trainings therapie.

Bij medische training therapie wordt veel aandacht besteed aan het verminderen van individuele klachten. Medische Training Therapie is geschikt om een teveel aan beweging te verminderen (stabiliseren). De bedoeling bij stabiliseren is het doelgericht trainen van de juiste spieren. Daarnaast wordt de sturing van de bewegingspatronen verbeterd en neemt de belastbaarheid van het gewricht- en spierstelsel structureel toe.

Doel van Medische Training Therapie

Het einddoel is een optimaal functieherstel, waarbij het activiteitenniveau vergroot wordt. Goed functioneren is mogelijk als er een evenwicht is tussen de belastbaarheid en de dagelijkse belasting van de patiënt. Met de Medische Training Therapie kunnen klachten die te maken hebben met houding en beweging en de eventuele beperkingen daarvan worden verholpen.

Toepassing van Medische Training Therapie

De training is gericht op de uitgangspunten en doelstellingen van de individuele deelnemer. De functiegerichte training wordt toegepast met en zonder hulp van toestellen en trekapparaten. Door de deskundige begeleiding is de kans op overbelasting of blessures gering. Op verantwoorde wijze wordt gewerkt aan het functieherstel. Tevens wordt een oefenprogramma voor thuis geïnstrueerd om de zelfredzaamheid te bevorderen en om een herhaling van klachten te voorkomen.

Trainen in groepsverband

Indien mogelijk wordt Medische Training Therapie gegeven in een kleine groep. De meerwaarde van het werken in groepsverband ligt in het elkaar kunnen stimuleren en herkenning. Tevens kan er dan langer qua tijd getraind worden.