Parkinsonnet.

Fysiotherapie Maatschap Snijders is aangesloten bij het ParkinsonNet.

ParkinsonNet is een netwerk van zorgverleners dat gespecialiseerd is in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme.

De zorgverleners die aangesloten zijn bij ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson en hierop lijkende ziektebeelden. Andere zorgverleners die zijn aangesloten bij Parkinsonnet zijn ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, parkinsonverpleegkundigen en neurologen.
De ziekte van Parkinson en parkinsonismen geeft vaak een diversiteit aan klachten zoals traagheid, beven, pijn, depressiviteit, seksuele stoornissen en in een later stadium ook vaak vallen. Vanwege de complexiteit van de ziekte en de veelheid aan betrokken zorgverleners is het belangrijk dat de zorgverleners specifiek deskundig zijn, en de behandelingen goed op elkaar afstemmen. ParkinsonNet-zorgverleners werken in de regio nauw met elkaar samen, en hebben hierdoor vaste communicatielijnen.
Een belangrijk voordeel van ParkinsonNet is dat u in uw eigen omgeving, thuis danwel in een praktijk kort in de buurt, een goede behandeling krijgt door gespecialiseerde (fysio)therapeuten.

De ziekte van Parkinson is een chronische indicatie. De behandelingen worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.parkinsonnet.nl