Groepstraining MS.

De MS groepstrainingen worden begeleid door een gespecialiseerde fysiotherapeut en zijn bedoeld voor mensen bij wie MS gediagnostiseerd is. Dit betekent dat er een verwijzing van de huisarts of specialist benodigd is. In veel gevallen wordt deze training dan ook door de zorgverzekeraar vergoed.

Bij iedere MS patiënt die wil komen trainen wordt eerst een intake gedaan, gevolgd door een aantal individuele behandelingen om de persoonlijke trainingsdoelen vast te stellen en het beginniveau voor de stabiliteits, cardio- en krachttraining te bepalen. Nadat deze doelen en startniveau vastgesteld zijn kan er gestart worden met de groepstraining. De groepstraining start altijd met een gevarieerde gezamenlijke warming up. Daarna traint iedereen op zijn of haar eigen niveau en werkt aan zijn of haar eigen trainingsdoelen. Iedereen traint na de warming up dus voor zichzelf, maar wel samen met lotgenoten. Hierdoor is er begrip voor elkaar en kunnen mensen elkaar steunen op momenten dat men dat nodig heeft. Dit heeft vaak een positief effect op het kunnen volhouden van de trainingen.

Het is nooit te laat om te beginnen met sporten. Juist bij chronische aandoeningen als MS is bewegen erg belangrijk om de lichamelijke conditie op peil te houden of te verbeteren.