Video 1 - Flexie heup (Ruglig)

Video 2 - Lumbaal coördinatie (Bekkenkantelen in ruglig)

Video 3 - Lumbaal coördinatie (Bekkenkantelen in zit)

Video 4 - Lumbaal flexie (ruglig)

Video 5 - Lumbaal kracht (Back bridge)

Video 6 - Lumbaal mobiliteit (Lion stretch)

Video 7 - Lumbaal mobiliteit (rotatie in zit)

Video 8 - Lumbaal mobiliteit (rotaties ruglig)

Video 9 - Lumbaal mobiliteit en coördinatie (Cat Camel oefening)

Video 10 - Lumbaal mobiliteit en coördinatie (Lateroflexie in ruglig)

Video 11 - Lumbaal stabiliteit (Bird dog oefening)

Video 12 - Lumbaal stabiliteit (Hover Plank)