Kids go fit.

Kids go fit is een beweegprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening van 6-18 jaar. Zodat deze kinderen, onder professionele begeleiding, kunnen trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving. De Fitkidstraining vindt plaats in een sportcentrum of in een praktijk met oefenruimte. Bij elk Fitkidscentrum is een kinderfysiotherapeut betrokken.

Doel van Fitkids:
Het hoofddoel van Fitkids is kinderen een nieuwe ‘life-style’ aan te leren. In Fitkids ontdekken de kinderen (weer) plezier in bewegen te krijgen. Een ander belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Bij Fitkids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsproject door te gaan met een andere sportactiviteit bijvoorbeeld in clubverband. Dit kan eveneens beschouwd worden als een belangrijk doel van Fitkids.

Voor wie?

Fitkids is er voor kinderen van 6-18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Bijvoorbeeld voor kinderen met astma, diabetes, een aangeboren hartafwijking, Cystic Fibrosis of reuma,  maar ook voor kinderen met een motorische achterstand, autisme of het downsyndroom. Natuurlijk kunnen kinderen in een rolstoel ook meedoen.

Vergoeding:

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar is er mogelijk een vergoeding voor Fitkids opgenomen in Uw verzekeringspakket. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met de praktijk.

Voor meer informatie kunt u ook verder klikken naar www.Fitkids.nl