PLS patient en zijn fysiotherapeut

Een voorlichtingsfilm die we gemaakt hebben ism Hogeschool Zuyd.

De fysiotherapie richt zich op stoornissen in het bewegen, zoals lopen, sporten, tillen, opstaan van de grond of uit bed, maar ook ademen en hoesten. Over het algemeen begeleidt de fysiotherapeut PLS patiënten als er problemen ontstaan met of tijdens het bewegen in het dagelijks leven. Dit kan bij iedere PLS patiënt anders zijn. Het is afhankelijk van de mate en de plaats van krachtverlies, het soort activiteiten dat de PLS patiënt uitvoert en de manier waarop iemand omgaat met zijn of haar klachten. De fysiotherapeut streeft naar behoud van kwaliteit van leven. Hoe de behandeling er precies uitziet, is afhankelijk van de hulpvraag door de PLS patiënt.